หอคอยที่เป็นสัญลักษณ์ของโตเกียว

หอกระจายเสียงที่กำหนดจะเปิดในเดือนพฤษภาคมของปี 2012 แต่ก็สงสัยว่าโตเกียวทาวเวอร์ใหม่ เนื่องจากบางคนจะถูกขนานนามว่าเคย แทนที่ต้นฉบับสีส้มและสีขาวในหัวใจและจิตใจเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2501 โตเกียวทาวเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมินาโตะตอนกลางเป็นสัญลักษณ์และเป็นศูนย์กลางของเมืองหลวงของญี่ปุ่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ยืนสูง 333 เมตรและสร้างแบบจำลองบนหอไอเฟล แต่ก็ยังคงเป็นหอคอยเหล็กที่สูงที่สุดในโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 2.5 ล้านคนต่อปี เมื่อเร็ว ๆ นี้ปลายหอคอยนั้นโค้งงอในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคมซึ่งทำให้ตัวละครยิ่งโด่งดังขึ้น โตเกียวไม่ค่อยมีเมืองเท่าที่ความคิดทำให้เป็นจริง โตเกียวอนาคตอดีตและปัจจุบันหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นมหานครที่ไม่เหมือนใครในโลก