สาเหตุของการติดเชื้อร้ายแรง

แบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะนั้นเป็นสาเหตุของการติดเชื้อร้ายแรงทำการดัดแปลงยารักษามะเร็งที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อพัฒนาตัวยาต้านเชื้อก่อโรคดื้อยาหลายชนิดเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่รุนแรงและต่อเนื่อง บางสายพันธุ์สามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะได้หลายชนิด จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อการติดเชื้อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาปฏิชีวนะใหม่กำลังหยุดชะงักและไม่ทันกับการแพร่กระจายของการดื้อยาปฏิชีวนะเราต้องการวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการรักษาโรคติดเชื้อใหม่ที่ไม่นำไปสู่การดื้อยาใหม่โดยตรงกลยุทธ์หนึ่งที่มีแนวโน้มคือการทดสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากยาที่ได้รับการรับรองต่อแบคทีเรีย การมุ่งเน้นของเราอยู่ในระดับโปรตีนของมนุษย์ที่เรียกว่าไคเนสซึ่งมีสารยับยั้งเริ่มต้นมากมาย