‘สานสายใย เพื่อนช่วยเพื่อน’ ความงามเล็กๆ ของเด็กหัวรั้น

Posted by admin on April 10, 2018 in health news |

เมื่อใดก็ตามที่มีข่าวการหลบหนี ทะเลาะวิวาท หรือการก่อเหตุร้ายต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมต่างๆ สิ่งที่ตามมาแทบทุกครั้งคือการถูกตีตราจากสังคมว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นเด็กดื้อ ชอบสร้างปัญหา พัฒนาไม่ได้ และกระทำผิดติดสันดาน แต่จากประสบการณ์ที่ทำงานในพื้นที่นี้มายี่สิบกว่าปี ผู้เขียนได้ค้นพบสิ่งงดงามมากมายภายในรั้วกำแพง รวมทั้งเรื่องราวของเยาวชน “กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม”

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ร่วมกันทำโครงการ “สานสายใย เพื่อนช่วยเพื่อน” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 การรวมตัวของ “กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพื่อสังคม” มีที่มาเพื่อตอบโจทย์อันเป็นปัญหาคาใจของศูนย์ฝึกส่วนใหญ่ ได้แก่ การแบ่งทีมระหว่างจังหวัดและความว่างในช่วงวันหยุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท กระทำผิดกฎระเบียบ จนบางครั้งลุกลามกลายเป็นเหตุร้ายตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ โดยเยาวชนกลุ่มนี้เริ่มจากการชวนเพื่อนๆ ต่างทีม ต่างกลุ่มในศูนย์ฝึกสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมดูแลเยาวชนหลายร้อยชีวิต ที่มีหลากหลายความคิดและประสบการณ์ ให้มาร่วมกันใช้เวลาว่างจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่พวกตนไปเรียนรู้จากชาวบ้านใน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมี ครูประชิด ตรงจิต ครูผู้ทุ่มเทใจให้กับเยาวชนเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ช และมีครูอื่นๆ เป็นกองหนุน รายได้จากการจำหน่ายตะกร้าและผลิตภัณฑ์จักสานอื่นๆ เปรียบเสมือน “กองทุนชีวิต” ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แนวคิดของ “การแบ่งปัน” โดยนำไปซื้อขนมและของใช้จุนเจือเพื่อนๆ ที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเนื่องจากครอบครัวฐานะยากจนหรืออยู่ห่างไกล อันเป็นที่มาของคำว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรับรู้กันมา รายได้ที่เหลือพวกเขาเก็บออมไว้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มเพื่อนำมาใช้สอนการจักสานให้เพื่อนๆ รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนตามที่ได้ประสานมายัง หน่วยงาน จุดเริ่มของโครงการที่อยากสร้างพื้นที่แห่งสันติ ภายในศูนย์ฝึก และการแบ่งปันจึงเป็นความงดงามแรกที่ค้นพบในเยาวชนกลุ่มนี้ การทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลา สถานที่ และกฎระเบียบของศูนย์ฝึก ที่กำหนดไว้เพื่อดูแลเยาวชนหมู่มาก เป็นเรื่องชวนให้ถอดใจและทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ต้องใช้พลังและความเพียรอย่างยิ่งเพื่อสานฝัน อาทิ การทวนกระแสที่จะไม่รวมทีมกับเพื่อนกลุ่มจังหวัดในยามว่างหรือวันหยุด แต่หลีกเร้นมาอยู่กับตัวเองเงียบๆ เพื่อฝึกสติและเฝ้ามองตนเองผ่านงานจักสาน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่วัยรุ่นเลือดร้อนอย่างพวกเขาคุ้นเคย แน่นอนว่ามือที่เคยปล้น ฆ่า เมื่อได้ผ่านงานที่ละเอียดก็ทำให้จิตของพวกเขาละเมียดขึ้นมาด้วยใ ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Copyright © 2017-2018 News Update All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com