สองเดือนแรกของปีนี้ พีเอ็ม 2.5 จีนเพิ่มขึ้น

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนแถลงวันนี้ว่า ช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ ค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) โดยเฉลี่ยของจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.2

กระทรวงสำรวจ 337 เมืองทั่วประเทศพบว่า ค่าพีเอ็ม 2.5 ทั้งประเทศช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เฉลี่ยที่ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีเพียง 81 เมืองที่ได้มาตรฐานที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่มีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย มีค่าพีเอ็ม 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากช่วงสองเดือนแรกของปีก่อนเป็นเฉลี่ยที่ 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เลวร้ายกว่ามาตรฐานความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 10 เท่า ขณะที่ 11 เมืองในที่ราบเฝิ่นเว่ย เขตควบคุมมลพิษทางอากาศอีกแห่งหนึ่ง ค่าพีเอ็ม 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 แตะระดับ 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จีนบังคับเมืองทางเหนือที่มักเกิดหมอกควันพิษให้ดำเนินมาตรการจำกัดการปล่อยควันพิษอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ หวังชดเชยมลพิษที่เพิ่มขึ้นเพราะหน่วยงานรัฐเผาถ่านหินเพื่อให้ความร้อนในช่วงฤดูหนาว แต่รอยเตอร์นำข้อมูลทางการจีนมาคำนวณได้ว่า ค่าพีเอ็ม 2.5 ใน 39 เมืองสำคัญทางเหนือยังคงสูงกว่าช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ถึงร้อยละ 13 ทั้งที่ทางการสั่งให้ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมต้องลดลงให้ได้ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนโทษว่า สภาพอากาศแย่ทำให้คุณภาพอากาศแย่ ปรากฏการณ์เอลนีโญ อุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้นทำให้การปล่อยควันพิษไม่กระจายตัว