วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

Posted by admin on October 15, 2017 in travel news |

ไม่เพียงเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะสำหรับการเจริญสติภาวนาเท่านั้น หากใครก็ตามที่เดินทางถึงวัดนี้ ต้องไม่พลาดชมสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในวัดซึ่งมีบรรยากาศอันร่มรื่น แวดล้อมด้วยป่าเขา ได้แก่ พระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่ง มีหน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร และสูง 38 เมตร และประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

รอยพระพุทธบาทที่อยู่บนภูเขาสูงชัน โดยมีมณฑปสร้างครอบองค์พระพุทธบาทไว้ และในบริเวณเดียวกันยังมีบ่อน้ำธรรมชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ ทั้งนี้ มีเรื่องเล่าว่าหากมีผู้หญิงไปตักน้ำในบ่อแห่งนี้น้ำในบ่อจะแห้ง แต่ถ้าผู้ชายตักเท่าไรนั้นน้ำในบ่อก็จะไม่หมด และเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี หลังงานประเพณีสงกรานต์ ประชาชนในเขตตำบลท้องฟ้า และชาวอำเภอบ้านตากจะจัดงานประเพณีเดินขึ้นเขาเพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทนี้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Copyright © 2017-2018 News Update All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com