รมว.คลังยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ตามโพล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีโพลนิด้าโพลและสวนดุสิตโพลระบุประชาชนเห็นว่ารัฐบาลสอบตกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไทยต้องการการแก้ไขและใช้เวลาในการดูแลรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานไม่นาน แต่ได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยรู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร และรัฐบาลได้ดูแลเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง

ซึ่งเชื่อว่าหากทำได้อย่างที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้และยืนยันเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่อย่างผลโพลที่ออกมา แต่ก็พร้อมรับฟังทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที่มองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาไม่เพียงพอในการพยุงเศรษฐกิจ ก็จะมีการพิจารณามาตรการอื่นๆ มาเพิ่มเติมได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3 ตามเป้าหมายหรือไม่