มีอีกไหม คนที่เข้าใจและเห็นใจ

Posted by admin on October 2, 2017 in news |

ผู้ให้บริการอาจเป็นที่พึ่งเดียวของผู้ใช้บริการ หรือเป็นไปได้ว่าผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาอาจมีคนที่ไว้วางใจคนอื่นๆ ซึ่งผู้ให้บริการควรสอบถามข้อมูล เพราะบุคคลดังกล่าวอาจมีความสำคัญและสามารถให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา

“คุณบอกเรื่องนี้กับใครบ้างหรือเปล่าคะ/ ครับ”
“เขามองเรื่องนี้อย่างไร”
“เขาให้คำแนะนำคุณอย่างไรบ้างคะ/ ครับ”

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจยังไม่ได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครเลย เพราะคิดว่ายิ่งมีคนรู้น้อยก็จะทำให้มีปัญหาน้อยที่สุด เธออาจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง หรือผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือกจะหาทางออกให้ได้

อันที่จริงแล้ว การมีบุคคลแวดล้อมที่เข้าใจ เห็นใจ และให้การสนับสนุน จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการหาทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจึงต้องช่วยผู้ใช้บริการให้พิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ขอบคุณ สสส.

Copyright © 2017-2018 News Update All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com