ดันไทยเป็นฮับค้าอัญมณีฯโลก

Posted by admin on October 6, 2017 in news |

สถาบันจีไอทีกำหนดยุทธศาสตร์ดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกในปี 64 นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) เปิดเผยว่า สถาบัน ได้วางยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อเร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกภายในปี 64

โดยจะเน้นการเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีฯให้เป็นสากล , การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีฯโลกและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐาน , การพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ , การเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมด้านอัญมณีฯ อย่างครบวงจร และการเป็นหน่วยงานกลางอย่างมืออาชีพในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ “การเดินหน้าตามยุทธศาสตร์นี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าฯโลกตามเป้าหมาย ได้แน่นอน เพราะสถาบัน จะเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่การช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาการออกแบบ นำนวัตกรรมเข้าไปใช้กับการผลิตสินค้า ยกระดับผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต และการจำหน่ายโดยเพิ่มช่องทางใหม่ๆ อย่างออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนางานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดตัวสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Copyright © 2017-2018 News Update All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com