ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและสัญญาที่ว่างเปล่า

ผู้อยู่อาศัยในระยองได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับมลพิษและสัญญาที่ว่างเปล่าที่อาจนำมาซึ่งโครงการทางเศรษฐกิจตะวันออก พวกเขากังวลจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว เมื่อความริเริ่มชายฝั่งทะเลตะวันออกมาถึงบ้านเกิดของเราชาวบ้านถูกสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับปุ๋ยฟรีจากพืชที่สร้างขึ้นเพื่อภาคเกษตรกรรม

ถึงกระนั้นเรายังไม่ได้รับปุ๋ยฟรี อุทัยศรลักทรัพย์ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าว เขาเสริมว่าโรงงานปุ๋ยได้ถูกสร้างขึ้นและถูกทำลายลง โครงสร้างของมันถูกถอดออกและขายเป็นเศษเหล็ก นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าด้วยการปลูกพืชอุตสาหกรรมทุกหนทุกแห่งเกษตรกรในท้องถิ่นต้องซื้อน้ำในราคา 13 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โครงการ EEC จะแสดงความห่วงใยชาวเมืองและเกษตรกรมากกว่าโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก