การซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ประสาทในสมอง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการอักเสบ ในโรคอัลไซเมอร์การทำงานลดลง แต่ก็ไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนจะสูญเสียการทำงานปกติหรือเปิดใช้งานในทางที่ผิดและเพิ่มการสูญเสียของเซลล์ประสาทปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับโรคอัลไซเมอร์มีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญไขมัน

มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ประสาทในสมองมีอยู่ในมนุษย์ในสามและพันธุศาสตร์กำหนดรูปแบบที่บุคคลดำเนินการ มีเพียงแบบฟอร์ม ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์และผู้ป่วยกว่าครึ่งที่พกพาแบบฟอร์มนี้ ในมนุษย์ยีนมีการแสดงออกอย่างมากมายใน แต่บทบาทของมันในเซลล์เหล่านี้เป็นที่เข้าใจกันโดยเฉพาะเพิ่มการตอบสนองการอักเสบของมนุษย์ แต่ในเวลาเดียวกันลดความสามารถของเซลล์ในการโยกย้ายและวัสดุที่ทำให้เกิดโรค ฟังก์ชั่นเหล่านี้มีความสำคัญในการรักษาสภาวะสมดุลของสมองเพื่อป้องกันเชื้อโรคและควบคุมการตายของเซลล์ตามปกติที่มาพร้อมกับความชรา